Jak poznáte kvalitu medu?

01.02.2016 17:25

Sdružení českých spotřebitelů, Z. Ú. (dále jen SČS), ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským, s. r. o., Dol, vydalo brožuru Jak poznáme kvalitu? MED, která je dostupná ve formátu pdf zde: 163-med.pdf (1,1 MB) nebo v tištěné podobě na kontaktních místech SČS konzument.cz/users/files/scs-v-regionech/kontaktni-mista/RKM_HK-4.3.14.pdf