O produktech

 

Med

Je nejznámější a nejdůležitější včelí produkt.

Základní dělení na 2 druhy- Nektarový-květový (světlý)

                                      - Medovicový-lesní (tmavý)

Květový med

Pochází z nektaru, který včely sbírají z květů rostlin. Druhové i smíšené květové medy bývají svetlejší a také dříve krystalizují.

Medovicový med

Pochází z tekutiny produkované hmyzem, převážně mšicemi. Mšice cizopasí na větvičkách, listech či pupenech stromů a odsávají z nich rostlinnou šťávu, mšice z této šťávy zpotřebuje jen velmi málo živin a nestrávené zbytky ve formě malých kapiček sladké tekutiny(medovice) vylučuje z těla ven. Tuto tekutinu poté sbírají včely a v úle z ní vytvářejí medovicový hustý med.

Tento med bývá tmavší a aromatičtější než květový, také později krystalizuje.

Medy ze smrkové medovice jsou hnědočervené, medy z jedlové medovice mají hnědozelený odstín, medy z dubové medovice patří k těm nejtmavším.

Pastovaný med

Vzniká druhotným zpracováním většinou květového medu. Jde o přerušení rychlé krystalizace pomalým promícháváním ,,klasického“ medu, tím vznikají mnohem menší krystalky, med tak dostává konzistenci pasty, dále nekrystalizuje a snadněji se roztírá. V žádném případě nejde o metody konzervační ani chemické.

 

 

Chemické složení medu:

Fruktóza - 30-38%; Glukóza - 26-33%; Sacharóza - 1-10%; Vyšší cukry - 1-10%; Voda - 17-20%

Bílkoviny z pylových zrn

Enzymy 0,1-0,6% - glukooxidáza, fosfatáza, invertáza, diastáza, kataláza

Vitamíny 0,1% - kys.pantotenová, B1, B2, B3, biotin

Minerálie 0,1-1% - draslík, sodík, vápník, hořčík, železo, fosfor, síra, mangan, zinek, měď

Organické kyseliny 0,1-0,5% - pyrohroznová, glukonová, jablečná, citronová

Aminokyseliny 0,1-0,5% - fenylalanin, prolin, alanin, valin

Hormonální látky - noradrenalin, acetylcholin, adrenalin, dopamin, látky z mateří kašičky

Barviva a Vonné látky

Hygroskopicita - med přijímá vzdušnou vlhkost, proto by se sklenice s medem němely nechávat otevřené. Med by se mohl vlhkostí zředit a začít tak kvasit.

Krystalizace medu - je přirozená vlastnost medu! Krystalizace medu je závislá na složení medu, způsobuje ho monosacharid glukóza, je málo rozpustný a po čase se tyto molekuly začnou z roztoku vytěsňovat a vytvářet krystaly. Med, který nezkrystalizuje, není med!

Kvalita českého medu a jeho specifický charakter jsou dány vysoce specifickou flórou a vegetací na území ČR a diverzitou ekosystému, umožňující chov včel především mimo průmyslové oblasti. Jakost a znaky podle normy jakosti Českého svazu včelařů č. ČSV 1/1999 Český med, které odlišují český med od výrobků pocházejících z jiných oblastí, jsou dány zejména zpřísněnými požadavky na obsah:

1.Vody ( max.18% u všech druhů ve spotřebitelském balení ) - ukazatel zralosti medu

2.HMF ( max. 20 mg/kg u všech druhů ) - ukazatel přehřátí

3.Sacharózy ( max.5% u všech druhů medu ) - ukazatel přidaného cukru v medu

 

Medová víčka

Jde o včelí produkt, který se prodává spíše sezónně v době medobraní, protože se získává při odvíčkovávání medových plástů. V podstatě se jedná o víčka medových buněk z medových pláství. Tato víčka obsahují velké množství dezinfekčních látek, které chrání med přírodním způsobem před vlhkostí, bakteriemi a negativními vlivy. Při žvýkání medových víček se tyto dezinfekční látky uvolňují.

-jsou tak velmi účinné proti nachlazení a zánětům v krku

-slouží jako prostředek čistící nosohltan a to hlavně při zápalech čelní dutiny a senné rýmě

-vynikající účinky při žvýkání víček jsou prokázány i při paradentóze zubů a zánětů dásní

-žvýkání včelích víček má více příznivých účinků, např. aktivizuje tvorbu slin a žaludečních šťáv, mechanicky čistí zuby od zubního kamene a nikotinového povlaku u kuřáků

Včelí medová víčka jsou tvořena voskem s příměsí medu a propolisu.

Užívání: žvýkat dle libosti a po vyžvýkání je možno vosk v rozumném množství i polknout, protože je nestravitelný a prochází zažívacím traktem beze změn, kde je schopen na sebe vázat škodliviny. Samozřejmě je možné vyžvýkaný vosk vyplivnout.

 

 Víčka v lihu

Principem je nechat víčka z plástů naložená v 60% lihu po určitou dobu. Z víček se v lihu rozpustí účinné léčivé a dezinfekční látky. Přípravek má antibakteriální účinky a je vhodný při nachlazení, bolesti v krku, chřipce po malých dávkách, doporučuje se 2-3 lžičky denně.

 

Včelí vosk

Včelí vosk je metabolický produkt včely dělnice, který se tvoří ve voskotvorné žláze, jejímž vnějším zakončením jsou vosková zrcadélka na třetím, čtvrtém, pátém a šestém zadečkovém článku. Z vosku včely stavějí plásty, do nichž ukládají zásoby a odchovávají plod. Včelí vosk nachází využití převážně v kosmetice, vyrábějí se z něj také svíčky a dále se z něj vyrábějí přípravky na konzervaci a povrchové úpravy dřeva.

 

Propolis ( smoluňka, dluž, včelí tmel )

Patří také mezi tradiční včelí produkty. Je to pryskyřičnatá látka příjemné aromatické vůně, jejíž barva se mění podle původu a stáří od zelenožluté až k temně hnědé. Za chladu je propolis tvrdý a křehký, při úlové teplotě se stává měkký a tvárný. Suroviny na tvorbu propolisu sbírají včely na různých rostlinách vylučujíchích přiskyřičnaté látky, jako je topol, bříza, olše, jilm, jehličnany a jírovec maďál. Včela se aktivně účastní na tvorbě propolisu výměšky svých žláz. Včely využívají propolis jako stavební a ochrannou látku k vystýlání a vyztužení buněk plástů, k zatmelení otvorů a trhlin, k opravě plástů, k zesílení tenkých okrajů plástů a k těsnění česen. Propolis na stěnách úlu má nejen tepelně izolační vlastnosti, ale ohřevem stěn úlu se z propolisu uvolňují těkavé látky nasycující atmosféru úlu. Tyto těkavé látky mají antibakteriální účinky, což spolu s dalšími faktory zabraňuje rozmnožení mikroorganismů v úlu.

 

Pyl

Pylová zrna jsou samčí pohlavní buňky rostlin, které včely donášejí jako svou základní potravu v rouskách na zadním páru noh. Včely rouskují pyl z jednoho druhu rostliny, proto můžeme podle barvy rousku pyl druhově třídit. Tvar a barva pylu jsou pro každý druh rostliny charakteristické. Nutriční hodnota pylu závisí na mnoha faktorech. Zjednodušeně lze říci, pyly entomofilních rostlin mají vynikající výživné vlastnosti pro včely. Jako nejlepší jsou ceněny pyly z vrby, jetele, kaštanovníku setého, hořčice, máku a ovocných stromů.

 

Mateří kašička

Hltanové žlázy včel dělnic produkují krmnou šťávu, kterou nazýváme mateří kašička. Dostává ji matka během larválního vývoje i po vylíhnutí. Larvy dělnic jsou touto šťávou krmeny pouze do třetího dne, a proto se pohlavně zcela nevyvinou. Tento jev odedávna zvyšoval zájem o mateří kašičku a její využití ve výživě a v lékařství.

 

Včelí jed

Obranu včelstva před vetřelci zajišťují dělnice, které mají v zakončení zadečku umístěný jedový aparát s jedovou žlázou, vylučující včelí jed. Včelí jed je bezbarvá kapalina charakteristické vůně a kyselé chuti. Po vysušení je to bílá, krystalická látka. Včelí jed, který se dostane při vpichu žihadla do těla, způsobí popraskání buněčných membrán, stimuluje syntézu prostaglandinů a vyvolá v místě vpichu zánětlivý proces. Všechny složky včelího jedu vzájemně působí tak, že celkový účinek jedu je vyšší, než by odpovídalo izolovanému účinku jednotlivých složek. V místě vpichu pozorujeme u člověka zarudnutí pokožky a otok. Zasažený pociťuje bolest, někdy mu klesá krevní tlak. Vyšší počet žihadel má vliv i na dýchání a nervový systém.

Včelí jed má vynikající léčebné vlastnosti - léčí revmatické onemocnění kloubů a svalstva - vynikající účinky se dostavují při aplikaci žihadel denně nebo ob den v množstí od 1 do 25 žihadel. Dobře zabírá i mast ze včelího jedu. Je to sice bezbolestná aplikace, má však o jednu třetinu nižší účinek. Pozor při aplikaci masti se jed nesmí dostat do očí!

Včelí jed dobře působí na svalový revmatizmus - myalgie a myositidy, neuralgie mezižeberní, trojklanný nerv, různé neuritidy, polyneuritidy, vertebrogenní syndromy a dekompenzace osteoartróz. Dna - Užívání jedu při potížích zmírní nebo úplně odstraní bolest a obtíže. 

První pomoc při pobodání včelami

  1. Ihned odstraňte žihadlo z rány včelařskou pinzetou - jedním z jejich konců podle místa a hloubky vpichu. Pokud ji nemáte snažte se vytáhnout žihadlo podebráním nehtem nebo nožem. Pozor nevytahujte je za konec s jedovým váčkem, jehož stisknutím by se dostalo do rány ještě více jedu.
  2. Místo vpichu co nejdříve vytřeme studenou vodou a neutralizujeme lehkým potřením 8% čpavkovou vodou, čistým lihem (alkoholem), roztokem manganistanu draselného (hypermangan) nebo nějakou jinou zásadou. Dříve se používal studený obklad z octanu hlinitého, nahradit ho můžeme studeným obkladem zředěného alkoholu nebo je možné užít prodávané masti určené po bodnutí hmyzem. Těchto mastí je více druhů. Při bodnutí do úst dáváme postiženému polykat zmrzlinu, led nebo navlhčenou sůl - při vpichu do úst vždy vyhledáme lékařskou pomoc.
  3. Položte postiženého na rovnou podložku - postel.
  4. Pokud je postižený zároveň alergický na včelí jed, okamžitě aplikujeme potřebné léky. Podávejte 1 tabletu léku ZIRTEC nebo HISMANAL. Rozpusťte 1 šumivou tabletu CALCIUM 500mg nebo 1000mg ve sklenici vodě a dejte ji vypít postiženému. Pokud se stav postiženého nadále zhoršuje podejte 1 tabletu léku PREDNISON.
  5. Uložte postiženého do stabilizované polohy, aby mu nezapadl jazyk. Může také dojít dočasně ke ztrátě vědomí a následnému udušení!
  6. Zavolejte ihned lékařskou pomoc z pohotovosti.

Včelí jed také zvyšuje odolnost tkání a chrání proti škodlivému záření. Buňky, které byly ozářeny 70r (rentgenů) odumřely. Po aplikaci včelího jedu v odpovídajícím váhovém množství k buněčné tkáni, tkáň ozářená 70 r přežívá bez vážných poruch.

 

 

 

 

 

 

Literatura:

Včelařství, Vladimír Veselý a kolektiv, 2003