Zajímavosti

 

- Z návštěvy asi 5 milionů květů vznikne 1kg medu

- Za snůškou létá včela létavka až 5 km, aktivní sběr je do 2 km

- Denně včelstvo donese ve snůšce i víc než 8 kg sladiny, takových snůškových dnů je jen asi 10 do roka

- Samo včelstvo spotřebuje ročně kolem 100 kg medu a asi 35 kg pylu

- Včely přirozeně lákají žluté barvy, tmavé barvy je dráždí

- Včely se dorozumívají feromony - chemicky a také tanečky, zejména o nejvydatnějších zdrojích potravy

- Včelí matku živí mladušky, které kolem ní tvoří 8-26 členný doprovod-svitu

- Letní dělnice se dožívají 6 týdnů, zimní včely žijí až 9 měsíců, včelí matka se dožívá 3 až 5 let, ale včelstvo ji po dvou letech mění

- Včely nikdy nespí, ani v zimě. Svalovou činností a pomalým trávením zásob vyrábějí teplo. Uvnitř zimního chumáče je +20 až +36°C