Kde včelařím...

Včelařím v podhůří Krkonoš v malé vísce jménem Boháňka zhruba 9 km od městečka kamenné krásy Hořic v Podkrkonoší (východní Čechy). Včelí farma se nachází v nádherném přírodním prostředí s rozmanitou skladbou rostlin i dřevin (pole, louky, lesy), zajišťující včelám dostatek rozmanité pastvy rovnoměrně rozložené od časného jara až do pozdního podzimu, což je velice důležité pro zdravotní stav a optimální rozvoj včelstev. Stanoviště včelstev jsou umístěná na našich pozemcích na rozhraní lesů a luk v nadmořské výšce cca.400 m.n.m.

 

 Jak včelařím...

V současnosti chovám zhruba 60 produkčních včelstev na dvou stanovištích v nástavkových úlech typu Langstroth s víceúčelovým zasíťovaným varoadnem, které jsou osazené Hofmanovými rámky o rámkové míře 45 x 19 cm a uspořádané na studenou stavbu. Dále chovám matky a oddělky. Pokud je to možné, využívám v mém včelařském provozu co nejvíce intenzivní nástavkové včelaření. Snažím se při tom pracovat racionálně, včelstvům se maximálně věnovat obzvláště v době jejich rozvoje. Ze zkušeností vyplívá nutnost chovu silných a zdravých včelstev s maximální péčí. Proto preferuji chov takového počtu včelstev, kterému se stačím věnovat dle svého nejlepšího svědomí a práci ve včelách nejsem nucen z časových důvodů zanedbávat. Touto praxí dosahuji dobrých výsledků ve výnosu medu a hlavně výborného zdravotního stavu a síly mých včelstev. Také důsledně dbám na to, aby včelaření zůstalo i nadále mým koníčkem a životní radostí a nestalo se mi otročinou, tak jak je tomu u některých ,,velkovčelařů"!

V čem včelařím...

Po zralé úvaze a zvážení všech pro a proti jsem se rozhodl pro tenkostěnné nástavkové úly typu Langstroth (síla stěny 24mm), s širší rámkovou mírou (45x19cm). Používám Hofmanovy rámky (bez mezerníčků), což považuji za velkou výhodu. Uspořádání úlového prostoru mohu variabilně měnit a použít jak teplou, tak studenou stavbu - používám však výhradně stavbu studenou. Velikost úlového prostoru měním klasicky přidáváním nebo ubíráním nástavků. Dále používám zasíťovaná variabilní varoadna s možností nastavení jak velikosti česna (zábrana loupeži), tak s možností vložení sítě, pylochytu, polystyrenové uteplivky (jarní rozvoj) a podložky pro varoamonitoring. Víka používám dřevěná, zateplená polystyrenem a pod ně vkládám ještě fólii. Krmítka používám jak kapsová (oddělky), tak velkoobjemová (produkční včelstva). Tento úlový systém mi umožňuje racionální chov včel a bezproblémové provádění všech preventivních a léčebných zákroků, udržování dobré hygieny úlů a tím chov silných a odolných včelstev (viz.fotogalerie).